Vinh quang những người làm báo Đảng

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Báo Cao Bằng không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân. Đội ngũ những người làm báo Báo Cao Bằng bằng tâm huyết nghề nghiệp đã nỗ lực bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh kịp thời đa dạng, phong phú quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương, xứng đáng là những người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng.    P.V

Các Album đã đăng