Cột cờ Lũng Cú (Hà Giang)

Cột cờ Lũng Cú thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn (Hà Giang) nằm ở địa đầu cực bắc Tổ quốc, có độ cao khoảng 1.700 m so với mực nước biển. Cột cờ được xây dựng từ thời nhà Lý và được trùng tu, xây dựng lại nhiều lần. Cột cờ hiện nay được khánh thành năm 2010 với tổng kinh phí đầu tư trên 20 tỷ đồng.
                                                                                                                                                  P.V

Các Album đã đăng