Tích cực kiểm soát gia cầm nhập lậu qua biên giới

Sau gần 1 tháng thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 5/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kiểm soát, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới, công tác phòng, chống gia cầm nhập lậu trên địa bàn tỉnh đã có một số chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, do đường biên kéo dài nên vẫn còn tình trạng lén lút vận chuyển trái phép sản phẩm gia cầm qua các đường mòn khu vực biên giới.

Các Album đã đăng