Đoàn Kiều bào tiêu biểu hành hương về cội nguồn cách mạng

Đoàn kiều bào tiêu biểu về Việt Nam tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ đón nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại do UNESCO trao tặng đã có chuyến thăm và làm việc tại Cao Bằng. Tại đây đoàn đã có nhiều hoạt động thể hiện tình cảm của những người con xa quê hướng về cội nguồn cách mạng. Tiến Dũng

Các Album đã đăng