Đổi thay ở Hoàng Tung

Ngày 1/4/1930, tại khe suối Nặm Lìn thuộc thôn Hào Lịch, xã Hoàng Tung (Hòa An), Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Cao Bằng được thành lập, tạo ra một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của phong trào cách mạng ở Cao Bằng. Trong công cuộc đổi mới hôm nay, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Hoàng Tung không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực thi đua lao động sản xuất, xây dựng vùng quê cách mạng ngày càng đổi mới. P.V

Các Album đã đăng