Nét đẹp trang phục phụ nữ Mông đen

Trang phục truyền thống không chỉ là điểm nhấn văn hóa độc đáo, khác biệt mà còn là sản phẩm trí tuệ, “ngôn ngữ” biểu đạt tính sáng tạo của dân tộc mình. Giống như bao dân tộc khác, người phụ nữ Mông đen tại Thụy Hùng (Thạch An) cũng có bộ trang phục dân tộc riêng, mang nét đẹp độc đáo.

Thủy Tiên

Các Album đã đăng