Sôi nổi ra quân Tháng Thanh niên 2013

Tỉnh đoàn Thanh niên tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2013 tại xã Đào Ngạn (Hà Quảng) với chủ đề “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn hóa nông thôn” và phương châm “Mỗi thanh niên một hoạt động tình nguyện, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng văn hóa nông thôn”. Sau lễ ra quân, hơn 400 đoàn viên, thanh niên đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tại huyện Hà Quảng. Ảnh: P.V

Các Album đã đăng