Cheo leo Cà Lò

Cà Lò là xóm biên giới khó khăn nhất của xã Khánh Xuân (Bảo Lạc), cuộc sống của 34 hộ dân người Dao nơi đây gần như tách biệt với cuộc sống hiện đại bên ngoài. Địa hình dốc núi hiểm trở, đường đi lại khó khăn, không điện, không nước, thiếu đất sản xuất cùng với thời tiết khắc nghiệt, người dân chỉ có thể trồng ngô một vụ, vì vậy, hằng năm luôn thiếu ăn từ tháng 2 – 4 tháng. Cuộc sống, sinh hoạt từ bao đời nay của bà con vẫn cheo leo trên những sườn núi...

Thế Hiển

Các Album đã đăng