Nông dân Hòa An thi đua lao động sản xuất

Vụ đông xuân 2013, huyện Hòa An phấn đấu trồng 1.040 ha lúa xuân, 1.690 ha ngô xuân, 1.650 ha thuốc lá... tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân phấn khởi ra đồng, thi đua lao động sản xuất trong những ngày đầu năm. Đến nay, 100% diện tích đất trồng lúa được cày ải. 
                                                                                                                                Kim Thoa

Các Album đã đăng