Nghề chế tác đàn tính

Cây đàn Tính (còn gọi là Tính tẩu) là loại nhạc cụ tiêu biểu của đồng bào dân tộc Tày, Nùng Cao Bằng. Đàn được dùng trong đời sống tâm linh, trong lễ hội, hát xướng, giao duyên, kết bạn. Để làm được cây đàn tính cần tính kiên trì, đôi bàn tay khéo léo và qua rất nhiều công đoạn phức tạp. Bởi vậy, những người làm đàn tính không chỉ là nghệ nhân mà còn là người góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.

                                                                                        Phòng Báo điện tử

Các Album đã đăng