Đặc sắc lễ hội Nàng Hai

Lễ hội Nàng Hai (nàng Trăng), xã Tiên Thành (Quảng Hoà) là một trong những lễ hội dân gian truyền thống mang đậm bản sắc văn hoá của đồng bào dân tộc Tày. Lễ hội mang tính diễn xướng dân gian tập thể, tính nhân văn và giá trị lịch sử sâu sắc, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân lao động, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

                                                                                                        P.V

Các Album đã đăng