Sản vật Cao Bằng tại Lễ hội Bánh dân gian Cần Thơ

Lễ hội Bánh dân gian Cần Thơ lần thứ IX năm 2022 thu hút gần 200 nghệ nhân thuộc 31 tỉnh, thành trong cả nước tham gia biểu diễn cách làm gần 200 loại bánh dân gian. Lễ hội nhằm tôn vinh giá trị lao động sảng tạo của nghệ nhân, thúc đẩy chế biến, sản xuất bánh dân gian trở thành đặc sản vùng miền, góp phần tích cực phát triển du lịch. Công ty cổ phần đầu tư TM&DL Bản Giốc Cao Bằng đã đem đến nhiều sản vật đặc hữu nổi tiếng của địa phương như: Nếp ong Trùng Khánh, Lạp sườn thịt lợn đen, miến dong Phja Đén, nấm hương rừng… tạo cơ hội cho người dân miền Tây Nam bộ biết đến sản vật núi rừng Cao Bằng, tăng thêm hấp dẫn cho Lễ hội.

                                                                                         Trường Hà

Các Album đã đăng