Chủ động phòng, chống đói, rét cho trâu, bò

Để chủ động phòng, chống đói, rét cho trâu, bò trong mùa đông, ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân gia cố, che chắn chuồng trại, chuẩn bị thức ăn tươi, khô và tận dụng phế phụ phẩm trong nông nghiệp làm thức ăn cho trâu, bò. Nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho đàn vật nuôi của người dân, đảm bảo duy trì và phát triển đàn gia súc trong thời gian tới.

                                                                                Phòng Báo điện tử

Các Album đã đăng