Đá trong đời sống của người vùng cao

Từ bao đời nay, đá gắn liền với đời sống sản xuất, tinh thần và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của đồng bào các dân tộc ở Cao Bằng. Đá có mặt một cách tự nhiên do địa hình, địa chất. Đá làm nhà, xếp bờ giữ đất, thành hàng, thành lối, quây lấy từng ngôi nhà, mảnh vườn,… tạo vẻ đẹp nguyên sơ, yên bình nơi vùng cao biên giới.

                                                                                     T.H – T.T

Các Album đã đăng