Thành phố rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày bầu cử

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Thành phố được tiến hành chu đáo, bảo đảm đúng quy định. Những ngày này, các tuyến đường, tuyến phố đều rực rỡ cờ hoa, tạo không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng hướng về ngày hội non sông - ngày 23/5/2021.

                                                                                         Phóng viên Điện tử

Các Album đã đăng