Chiến sĩ mới trong môi trường quân ngũ

Giữa những ngày tháng Tư, sau hơn một tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới năm 2021 tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang nỗ lực học tập, nhanh chóng hòa nhập và quen dần với nền nếp, chế độ sinh hoạt trong môi trường quân đội; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đợt huấn luyện.

                                                                                                    Thế Hiển

Các Album đã đăng