Nơi lưu giữ nghề làm giấy bản của người Nùng

Trải qua nhiều thăng trầm của thời gian, đến nay, nghề làm giấy bản của người Nùng An ở xóm Dìa Trên, xã Phúc Sen (Quảng Hòa) vẫn được gìn giữ và phát triển. Không chỉ là nghề thủ công truyền thống giúp người dân có thêm thu nhập mà còn là điểm hẹn du lịch độc đáo, đa dạng sắc màu văn hóa dân tộc trên tuyến tham quan phía Đông của Công viên địa chất Non nước Cao Bằng.

                                                                                       Thủy Tiên

Các Album đã đăng