Ngày hội giao nhận quân năm 2021

Hòa chung không khí phấn khởi của các địa phương trong cả nước, 800 thanh niên ưu tú của tỉnh lên đường nhập ngũ vào quân đội và 150 thanh niên nhập ngũ và công an thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Lễ giao nhận quân tại 10/10 huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, hiệu quả, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, an toàn tuyệt đối, đáp ứng các yêu cầu đề ra và thực sự là ngày hội của toàn dân.

                                                                                                     P.V

Các Album đã đăng