Sôi nổi ra quân sản xuất đầu năm

Những ngày đầu năm 2013, tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đều diễn ra không khí thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Các Album đã đăng