Diện mạo mới của Thành phố

Hoà cùng khí thế của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ra sức thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các công trình trọng điểm của tỉnh đã hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng và được khánh thành, gắn biển trong niềm hân hoan, vui mừng, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Những công trình góp phần thay đổi diện mạo đô thị hiện đại, năng động, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

                                                                                    P.V

Các Album đã đăng