Phục Hòa tập trung thu hoạch sắn nguyên liệu

Năm 2019, toàn huyện Phục Hòa trồng được trên 432,42 ha sắn, đạt 101,7% kế hoạch, năng suất ước đạt 220 tạ/ha, sản lượng ước đạt 9.513,2 tấn sắn. Trồng sắn có nhiều lợi thế như: sắn có thể trồng trên nhiều loại đất, kể cả đất đồi, đất bạc màu mà không mất nhiều công chăm sóc hoặc có thể trồng xen canh với cây ngô, đậu tương hay trồng luân canh 3 năm trồng mía 1 năm trồng sắn. Đặc biệt sau khi thu hoạch, người nông dân bán củ tươi, không phải lo bảo quản. Xét về giá trị kinh tế, trồng sắn cho thu nhập cao hơn nhiều lần so với trồng ngô và một số loại cây trồng khác.

                                                                                                     Kim Xoa

Các Album đã đăng