Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô huyện Bảo lạc

Dân tộc Lô Lô huyện Bảo Lạc lại có bề dày lịch sử và tín ngưỡng, văn hóa dân gian độc đáo với trang phục truyền thống độc đáo, những phong tục tập quán, lễ hội của cha ông, như: Lễ hội cầu mưa, lễ mừng lúa mới, lễ mừng nhà mới, lễ cưới; các tiết mục múa trống và các điệu múa dân gian. Để bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc nói chung và dân tộc Lô Lô nói riêng, huyện Bảo Lạc tổ chức thành công Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và Lễ hội mừng cơm mới với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc.

                                                                                                 Trúc Linh

Các Album đã đăng