Thành phố chỉnh trang đô thị chào mừng các sự kiện lớn

Những ngày này, Thành phố đang nỗ lực, khẩn trương hoàn thành các công trình chào mừng kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh (1499 - 2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Tuyến phố đi bộ Kim Đồng, Chợ ẩm thực, công tác chỉnh trang đô thị... đang được gấp rút hoàn thiện.                                                                                                 Huy Hùng

Các Album đã đăng