Nón lá của người Nùng ở Quảng Uyên

Từ lâu, chiếc nón đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong văn hóa cũng như đời sống hàng ngày của đồng bào dân tộc Nùng ở xã Tự Do (Quảng Uyên). Trải qua bao thăng trầm, mặc dù không còn phát triển như trước, nghề làm nón lá vẫn luôn được người dân nơi đây gìn giữ, bảo tồn.

                                                                                                          T.H

Các Album đã đăng