Nghề đan lát ở Quảng Uyên

Xã hội càng phát triển, nhu cầu sử dụng vật dụng trong gia đình như mẹt, sàng,…bằng tre, nứa đang dần thay thế bằng những vật dụng bằng nhựa và inox. Thực tế này khiến nghề đan lát truyền thống đang dần bị mai một. Tuy nhiên, ở xã Hoàng Hải (Quảng Uyên) nghề đan lát vẫn được giữ gìn, duy trì và phát triển theo cách riêng.

                                                                                                    T.H – H.H

Các Album đã đăng