Tuyến du lịch “Hành trình về nguồn cội”

Tập trung ở 2 huyện: Hòa An, Hà Quảng, tuyến tham quan “Hành trình về nguồn cội” thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng là nơi lưu giữ nhiều di sản địa chất, di tích văn hóa - lịch sử. Du khách được ngược dòng thời gian tìm về quá khứ, từ thời kỳ tiền sử xa xưa cho đến lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của cả dân tộc. Hành trình khám phá đầy ý nghĩa này chắc chắn sẽ đem lại những trải nghiệm độc đáo, riêng có và không thể nào quên về Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

                                                                                              Thế Hiển

Các Album đã đăng