Nhà báo tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa

Tham gia cùng đoàn đại biểu Cao Bằng thăm, động viên quân, dân Huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, mỗi nhà báo của tỉnh đã phản ánh hàng trăm hình ảnh, tin, bài, phóng sự về biển, đảo, con người và sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ được các thể hiện đậm nét, nhân văn thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Qua đó, khẳng định báo chí chính là kênh thông tin quan trọng trong việc tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

                                                                                     Thanh Hiền - Tiến Quyết

Các Album đã đăng