Nghề rèn truyền thống ở Phúc Sen

Nghề rèn của người Nùng An, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên có từ lâu đời gắn liền với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hiện nay, trong bối cảnh thời đại công nghiệp 4.0, cơ chế thị trường rộng mở, hàng hóa phong phú, đa dạng, nghề rèn Phúc Sen phát huy được tri thức kinh nghiệm dân gian truyền thống gắn với sự đổi mới công nghệ, ứng dụng kỹ thuật tiến bộ trong chế tác làm ra sản phẩm, tiếp cận rộng rãi thị trường tiêu thụ trong nước.

                                                                                                    Lê Chí Thanh

Các Album đã đăng