Giải Việt dã toàn tỉnh lần thứ 59 "Tranh cúp Báo Cao Bằng"

Giải Việt dã toàn tỉnh lần thứ 59 "Tranh cúp Báo Cao Bằng" năm 2019 thu hút 123 vận động viên đến từ 16 đoàn của các huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tham gia thi đấu 4 nội dung: chạy việt dã phong trào nam, nữ, cự ly 3 km đối với nam, 2 km đối với nữ; tranh Cúp nam, nữ, cự ly 7 km đối với nam, 3 km đối với nữ. Đây là năm thứ 9 giải tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ, phối hợp tổ chức của đơn vị Báo Cao Bằng là đơn vị huy động tài trợ tranh Cúp Báo Cao Bằng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, tuyên truyền của giải đến đông đảo ĐVTN và quần chúng nhân dân, góp phần bồi dưỡng và phát hiện nhân tài cho ngành TDTT.

                                                                                             Hoàng Phúc

Các Album đã đăng