Khẩn trương sản xuất vụ xuân

Những ngày này, nông dân các địa phương tích cực ra đồng trồng và chăm sóc cây trồng vụ xuân 2019. Hiện nay, toàn tỉnh gieo trồng được 3035 ha thuốc lá, đạt 88,76% kế hoạch; 2.707,1 ha lúa, đạt 79,2% kế hoạch; 5.098 ha ngô, đạt 20% kế hoạch; 442 ha đậu tương... Các địa phương đang chỉ đạo nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương gieo trồng ngô rẫy và cấy lúa xuân để kịp thời vụ, phấn đấu gieo trồng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Thường xuyên kiểm tra, phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh hại, đảm bảo cây trồng sinh trưởng tốt.

                                                                                                                    P.V

Các Album đã đăng