Ngày hội giao nhận quân năm 2019

Cùng với các địa phương trong cả nước, 870 thanh niên ưu tú của tỉnh đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Lễ giao nhận quân tại 13 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh được tổ chức đồng loạt trong không khí trang trọng, an toàn, nhanh gọn, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu đề ra và thực sự là Ngày hội của toàn dân.

                                                                                                  P.V

Các Album đã đăng