Hoa Thám vào vụ quýt

Quýt Hoa Thám (Nguyên Bình) được nhiều người biết đến bởi vị chua chua, ngọt ngọt, hương thơm đặc trưng. Hiện, toàn xã trồng hơn 7 ha quýt đã cho sản phẩm; đang tiếp tục mở rộng trồng trên 3 ha. Quýt được trồng tập trung nhiều ở các xóm: Thang Cỏng, Cảm Tẹm, Phiêng Cháu, Nà Chắn... Quýt là một trong những cây trồng mũi nhọn trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

                                                                                                       K.H - T.H

Các Album đã đăng