Thể Dục thêm một mùa mía ngọt

Cây mía vàng tại xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình đã từng bước khẳng định được tên tuổi và trở thành cây trồng chủ lực, bởi hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với các loại cây nông nghiệp khác trên cùng một diện tích đất canh tác, góp phần tăng hiệu quả kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

                                                                                                    Thu Hà

Các Album đã đăng