Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để... họp chợ?

Hiện nay, trên địa bàn Thị xã, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường, để bán hàng họp chợ trên nhiều tuyến phố diến ra phức tạp, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm có biện pháp khắc phục tình trạng này.
                                                                                                                   Ảnh: P.V

Các Album đã đăng