Nhộn nhịp ngày mùa

Những ngày này, nông dân trên địa bàn tỉnh đang tập trung thu hoạch lúa mùa. Trên khắp các cánh đồng, đâu đâu cũng thấy không khí lao động khẩn trương, nhộn nhịp. Vụ mùa năm nay mưa thuận gió hòa, dự báo nông dân sẽ có một vụ mùa bội thu.

                                                                                                            P.V

Các Album đã đăng