Đậm đà bản sắc Chợ tình phong lưu Bảo Lạc

Ngày hội Văn hóa Thể thao và Chợ tình phong lưu 2018 tại huyện Bảo Lạc đã tái hiện lại giá trị đời sống sinh hoạt, bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc nơi đây. Chợ tình phong lưu (Háng toán) ngoài việc trao đổi, mua bán hàng hóa do chính những bàn tay lao động cần cù của bà con nông dân làm ra, còn là dịp để hẹn hò, tặng quà của các chàng trai, cô gái; trổ tài hát dân ca giao duyên các dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán chỉ, Lô lô cùng những vũ điệu đậm đà bản sắc văn hóa của quê hương Bảo Lạc.

                                                                                                P.V

Các Album đã đăng