Nghề đan lát truyền thống ở Đoài Khôn

Từ bao đời nay, xã Đoài Khôn (Quảng Uyên) được biết đến với nghề đan lát truyền thống nổi tiếng. Từ cây tre, bà con người Nùng An tạo nên những sản phẩm đan lát đặc sắc, tinh tế và bền chắc, phục vụ nhu cầu làm nông cụ cho bà con nông dân trong vùng.

                                                                                                    T.H

Các Album đã đăng