Một số hình ảnh tại Giải bóng đá toàn tỉnh Cúp Báo Cao Bằng lần thứ II, năm 2012

Các Album đã đăng