Tam Kim xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn xã Tam Kim (Nguyên Bình) đã có nhiều đổi thay, hệ thống điện - đường - trường - trạm được đầu tư xây dựng. Hiện, Tam Kim mới đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

                                                                                                         P.V

Các Album đã đăng