Chợ phiên ngày Rằm tháng Bảy

Cứ đến dịp tháng 7 Âm lịch hằng năm, đồng bào Tày, Nùng ở ở Cao Bằng lại nhộn nhịp đi chợ từ sớm để chuẩn bị đầy đủ đồ lễ, nhu yếu phẩm phục vụ cho ngày Rằm tháng Bảy. Đây là một nét văn hóa truyền thống được gìn giữ từ xưa đến nay.

                                                                                               P.V

Các Album đã đăng