Bệnh viện Y học cổ truyền - địa chỉ tin cậy của nhân dân

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh 6 tháng đầu năm, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị 348 lượt bệnh nhân, đạt 61% kế hoạch. Đội ngũ cán bộ y, bác sỹ, công nhân viên luôn tận tình chăm sóc bệnh nhân, xứng đáng địa chỉ tin cậy của nhân dân. Bệnh viện là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước của tỉnh, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.         
                                                                                                               Đàm Minh Thanh

Các Album đã đăng