Những Thương binh tỏa sáng giữa đời thường

Hy sinh một phần xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, trổ về với đời thường, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thương bình tàn nhưng không phế”, những cựu chiến binh năm xưa, nay là thương binh nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, nhiệt tình công tác xã hội... Họ là những tấm gương bình dị mà tỏa sáng giữa đời thường.
                                                                                                                        Vũ Tiệp

Các Album đã đăng