Ngày hè trẻ em chơi gì?

Dịp nghỉ hè đầy lý thú mà các trẻ em nông thôn và Thị xã được nghỉ sau một năm học tập. Tuy nhiên, chơi gì, hình thức vui chơi như thế nào? Dưới đây là một số hình ảnh về sân chơi của trẻ em ở nông thôn và Thị xã trong những ngày hè. 
                                                                                                                                                      Vũ Tiệp

Các Album đã đăng