Thuốc lá - Cây xoá đói giảm nghèo ở Hoà An

Năm 2012, huyện Hoà An có 17/21 xã thị trấn trồng thuốc lá với tổng diện tích 1.640 ha, tăng 12 ha so với năm 2011; năng suất đạt 19,9 tạ/ha, sản lượng 3.264 tấn. Các xã có diện tích lớn, như: Đức Long trên 410 ha; Nam Tuấn trên r400 ha; Dân Chủ trên 280 ha...Từ cây thuốc lá, nhiều hộ đã toát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu.   Ảnh: P.V

Các Album đã đăng