Nghề làm hương ở Phja Thắp

Nghề làm hương ở xóm Phja Thắp, xã Quốc Dân (Quảng Uyên) có từ lâu đời, được nhân dân gìn giữ và phát triển, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho trên 50 hộ dân ở đây. Nguyên liệu chính để làm hương là cây mạy hết và vỏ cây khảo thơm cùng với mùn cưa.

                                                                                                    Ảnh: Minh Tuyền

Các Album đã đăng