Giữ vững chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia

Đồn Biên phòng Đức Long quản lý, bảo vệ 5,5 km đường biên giới, thuộc 2 xóm Bản Mới, Bản Pò, xã Đức Long (Thạch An). Xác định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ của Đồn sát cánh cùng nhân dân địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
                                                                                           Hoàng Phúc

Các Album đã đăng