Bộ mặt nông thôn mới ở Bình Long

Chỉ cách trung tâm thị trấn Nước Hai chưa đầy 5 km, xã Bình Long (Hòa An) là một trong những xã có địa hình thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở xã có nhiều đổi thay rõ nét, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.
                                                                                                             P.V

Các Album đã đăng