Ngày hè của trẻ em nông thôn

Ngày hè đối với những trẻ em ở vùng nông thôn, đặc biệt là trẻ em vùng cao của tỉnh thường chỉ quanh quẩn trong xóm. Phần lớn cha mẹ các em đều làm nghề nông, cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào cây ngô, cây lúa, nên ngày hè của các em gia đình ít có điều kiện quan tâm, quản lý. Các em chơi đùa với các trò chơi dân dã, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
                                                                                                                         Đàm Liễu

Các Album đã đăng