Dấu ấn chương trình "Học kỳ Quân đội"

Chương trình "Học kỳ Quân đội" tỉnh Cao Bằng lần thứ II diễn ra từ ngày 6 - 15/7/2015 có 160 thanh, thiếu niên là học sinh THCS và THPT tham gia. Chương trình đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng thể chất, ý thức kỷ luật, kỹ năng xã hội cho thế hệ trẻ.                                                                                                                            Quỳnh Trang - Thế Hiển

Các Album đã đăng