Đám cưới dân tộc Sán Chỉ

Cùng với các dân tộc thiểu số khác trong tỉnh, người dân tộc Sán Chỉ ở Bảo Lạc có rất nhiều nghi lễ quan trọng, một trong số đó là nghi lễ cưới hỏi. Đám cưới của người Sán Chỉ thường diễn ra vào dịp đầu năm mới, khi những triền đồi, nẻo đường dẫn vào thôn, bản mơn mởn lộc xuân.
                                                                                  Bảo Bình - Huy Hùng

Các Album đã đăng